เหมือนต่างอย่างเข้าใจ เพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน กับครู nontakarn