การทำกิจกรรมต่างที่เกี่ยวกับสัตว์ การฝึกการสังเกตุในการสำรวจฟอสซิลของสัตว์แต่ละชนิด

การสังเกตุลักษณะของปลาว่ามีอวัยวะใดบ้าง คลิกเพื่อชมวีดีโอ