ทำกิจกรรมจากทราย เช่น ทำรูปพิมจากทรายเป็นรูปต่างๆ การสอนการเล่นทรายอย่างปลอดภัย
การเรียนรู้คุณสมบัติของทราย
คลิกเพื่อชมวีดีโอ