การทำกิจกรรมวาดรูปวันพ่อตามหัวข้อต่างๆ เช่น กิจวัตรประจำวันของคุณพ่อ คุณพ่อของฉัน เป็นต้น

 

คลิกเพื่อชมวีดีโอ