คุณครูหมูสอนศิลปะ โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพด้วยสี โดยการนำใบไม้มาทาสี และพิมพ์ลงในกระดาษ เพื่อฝึกสมาธิ ฝึกจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ