คุณครูหมูสอนศิลปะ โดยการนำสีโปสเตอร์มาเขียนภาพต้นไม้และกิ่งไม้ จากนั้นนำกระดาษสีมาตัดเป็นดอกไม้ แล้วนำมาแปะลงบนภาพเขียนสีโปสเตอร์ เพื่อฝึกจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ