คุณครูหมูสอนศิลปะ โดยการใช้เทคนิคการดีดสีจากพู่กัน นำมาดีดใส่กระดาษที่เราเตรียมไว้จะทำให้เกิดจุดสีเป็นลวดลายศิลปะที่สวยงาม เพิ่มความคิดเข้าไปโดยการนำไปตัด และสร้างจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ