คุณครูหมูสอนศิลปะ  โดยการใช้กระดาษแข็งวาดและตัดเป็นรูปปลา ตามจินตนาการ เพื่อทำเป็นแม่พิมพ์ปลา และนำแม่พิมพ์ปลาต่างๆ นั้นมา สร้างเป็นภาพที่สวยงาม มีตามจินตนาการ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ