คุณครูสอนศิลปะโดยใช้เทคนิคการกดสี เพื่อให้เกิดลวดลายศิลปะ และใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างเป็นภาพที่สวยงาม

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ