คุณครูหมูสอนศิลปะ โดยการใช้กระดาษแข็งวาดภาพยีราฟและตัดออกมาเป็นตัวยีราฟ มีการลงสีที่ตัวยีราฟเพื่อตกแต่งให้มีความสวยงาม เพื่อฝึกการออกแบบ จิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ