ให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มกันโดยให้ ช้อน กับลูกปิงปอง กลุ่มละชิ้น โดยให้เด็กคนแรกของแถวเอาลูกปิงปองใส่ช้อนแล้วเดินวนรอบกวย แล้วกลับมาส่งให้เพื่อนคนต่อไป เพื่อไปเดินต่อ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ