ให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มโดยให้ช้อนและตะกร้ากลุ่มละใบ และให้เด็ก ๆ ไปตักลูกบอลในตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้ให้กลับมาใส่ในตะกร้าของกลุ่มตนเอง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ