คุณครูเลือกเด็กที่เป็นมอญ เด็กคนอื่นๆ นั่งล้อมวงและร้องเพลง เด็กที่เป็นมอญถือตุ๊กตาไว้ในมือเดินวนอยู่นอกวง ระหว่างนั้นจะทิ้งตุ๊กตาไว้ข้างหลังใครก็ คนนั้นก็วิ่งเอาตุ๊กตามาตี

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ