แบ่งกลุ่มเด็ก ๆ แล้วคุณครู จะมีแผ่นจิ๊กซอให้ แล้วให้เด็ก ๆ ไปหยิบจิ๊กซอในตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้ให้คนละ 1 ชิ้น จากนั้นให้กลับมาที่กลุ่มเพื่อต่อจิ๊กซอลงในแผ่นจิ๊กซอ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ