คุณครูแบ่งกลุ่มเด็ก ๆ กลุ่มละ 5 คนจากนั้นให้เด็กในกลุ่มยืนอีกฝั่ง ของกลุ่มตนเอง 2 คน แล้วให้คนแรกของฝั่งที่มี 3 คนใส่เสื้อที่คุณครุเตรียมไว้ให้ แล้ววิ่งถอดเสื้อไปให้เพื่อนอีกฝั่ง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ