คุณครูได้เชิญผู้ปกครองของเด็ก ๆ บางคนมาเพื่อสอนขั้นตอนการทำขนมครก โดยเด็ก ๆ ได้ทำขนมครกหน้าต่าง ๆ ตามที่ตนเองชอบ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ