คุณครูได้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ และวิธีการเล่นของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น และสามารถจัดหมวดหมู่ของเครื่องดนตรีไทยแต่ละชิ้นได้

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ