คุณครูสอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับที่อยู่ของปลาว่ามีอะไรบ้าง และยังให้เด็กแบ่งกลุ่มสร้างที่อยู่ของปลากันอีกด้วย

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ