คุณครูให้เด็ก ๆ แสดงความคิดเห็นว่ารองเท้าทำมาจากอะไร แล้วให้เด็ก ๆ  แบ่งกลุ่มวาดรูป สิ่งที่คิดว่ารองเท้าเกิดจากวัสดุอะไรมาประกอบกันเป็นลองเท้า

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ