คุณครูนำตุ๊กตาสัตว์ มาใส่กล่องแล้วให้เด็กเอามือล้วงเข้าไปในกล่องแล้วให้บอกลักษณะของสัตว์ออกมาแล้วให้เด็กทายว่าเป็นตัวอะไร

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ