คุณครูให้เด็ก ๆ ได้เตรียมอุปกรณ์และเนื้อหานำมาเสนอเพื่อน ๆ ว่าตนเองนั้นอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนอะไร เพื่อให้เพื่อนสนใจและเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพื่อฝึกวิธีการพูดและการอธิบายให้เพื่อนฟัง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ