คุณครูสอนและให้ความรู้ว่า ทหารมีเครื่องแบบอย่างไร และมีหน้าที่อะไร โดยการดูรูปภาพที่คุณครูเตรียมมาให้เด็ก ๆ ได้ดู

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ