คุณครูเล่านิทานเรื่อง “ไข่ไก่กับความฝัน” มาเด็กฟังพอคุณครูเล่าจบ คุณครูก็มีคำถามมาถามเด็ก ๆ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ