คุณครูสอนเรื่อง เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนดังนั้น เด็ก ๆ จึงควรรู้วิธีการแต่งกายและ การเก็บรักษาเครื่องแต่งกายได้ด้วยตนเอง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ