คุณครูให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การทำความสะอาด เพื่อให้สามารถบอกวิธีการทำงานและประโยชน์ของเครื่องมือการทำความสะอาดได้

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ