คุณครูได้ให้เด็ก นำเสื้อผ้ามาจากที่บ้าน เพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และวิธีการผับผ้าที่ถูกต้อง และเพื่อให้เด็ก ๆ บอกวิธีการทำงานและประโยชน์ได้ถูกต้อง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ