คุณครูได้สอนเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาด รองเท้าให้สะอาด และประโยชน์ และความสำคัญของการใส่รองเท้า

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ