คุณครูเล่านิทานเรื่อง “ใครนะจะเก็บได้” พอคุณครูเล่าถึงตอนที่ต้องไปเก็บผลไม้มาช่วยเจ้าป่า คุณครูก็สมมติ ให้เด็กเป็นสัตว์ว่าทำยังไงถึงจะเก็บผลไม้ที่อยู่อีกฝั่งมาช่วยเจ้าป่าได้

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ