คุณครูเล่านิทานเรื่อง “ปลาสายรุ้ง” พอคุณครูเล่าจบ คุณครูก็ให้ข้อคิดกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับนิทาน ในการแบ่งบันน้ำใจ และคุณครูก็มีคำถามมาถามเด็ก ๆ กัน

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ