คุณครูเล่านิทานเรื่อง “เพื่อนใหม่ของลุงหมี” พอคุณครูเล่าจบคุณครูก็มีคำถามมาถามเด็ก ๆ ว่า ถ้าเด็ก ๆ เป็นลุงหมีเด็กจะปลูกอะในที่ดินของลุงหมี –

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ