คุณครูเล่านิทานเรื่อง “มีหมวกมาขายจ้า” พอคุณครูเล่าจบคุณครูให้เด็ก ๆแสดงความคิดเห็นว่าจะช่วยพ่อค้า เอาหมวกคืนจากลิงได้ยังไง โดยการวาดแสดงความิดเห็นส่หมวกที่คุณครูเตรียมไว้ให้

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ