คุณครูได้สอนการเปรียบเทียบตัวเลขจำนวนนับไม่เกิน หนึ่งแสน และศูนย์ ให้อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและเลขไทยได้

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ