คุณครูเล่านิทานเรื่อง “แมวยายปุ๋ง” พอคุณครูเล่าจบคุณครูก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับนิทานแก่เด็ก ๆ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ