คุณครูสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้จักกับสระอู เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถอ่านออกเสียงคำ และคำคล้องจองและข้อความสั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ