คุณได้เตรียมกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จักกับสระอา และคำที่อ่านออกเสียงด้วยสระอา คำคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ