คุณครูเล่านิทานเรื่อง “โมนากับผ้าวิเศษ” พอคุณครูเล่าจบคุณครูให้เด็ก ๆ เอาผ้ามาผับแล้วก็มาติดกระดาษว่า เด็ก ๆต้องการแปลงร่างเป็นอะไร

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ