คุณครูได้สอนการอ่านออกเสียงคำ สระเสียงสั้นเสียงยาว เพื่อให้สามารถอ่านคำคล้องจอง บทร้อยกรองง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้อง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ