คุณครูเล่านิทานเรื่อง “เล่นต่อตัว” พอคุณครูเล่าจบคุณครูให้เด็กต่อรูปกระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่และแผ่นเล็กให้เป็นรูปต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ำกับในนิทาน

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ