คุณครูเล่านิทานเรื่อง “กระต่ายน้อยผู้อยากข้ามทะเล” พอคุณครูเล่าจบคุณครูให้เด็ก ๆ พับกระดาษ กับปลาวาฬ มาติดใส่กระดาษแล้วสร้างที่อยุ่ให้กับปลาวาฬ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ