คุณครูได้สอนเกี่ยวกับ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าอักษรแต่ละหมวดหมู่เป็นอย่างไร และมีอะไรบ้างในหมู่นั้น ๆ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ