คุณครูได้สอนเกี่ยวกับสีและก็ตัวเลขของสิ่งของต่าง ๆ รอบตัว เพื่อฝึกทักษะในการพูด ของเด็ก ๆ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ