คุณครูจะให้เด็ก ๆ ได้ฝึกพูดเกี่ยวกับข้อมูลตัวเองเรื่องรอบข้าง เรื่องครอบครัว เรื่องเกี่ยวกับเพื่อน ๆ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ