คุณครูได้สอนทักษะ การอ่านออกเสียงคำ และการสะกดคำในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน

และเด็ก ๆ สามารถเลือกภาพได้ ตรงกับประโยคที่พูดจากคุณครูถูกอีกด้วย

 

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ