คุณได้สอนเด็ก ๆ ร้องเพลงจากกิจวัตรประจำวัน และมีท่าทางประกอบ เพื่อให้เด็ก ได้จำคำศัพท์จากกิจวัตรประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ