คุณครูเล่านิทานเรื่อง “คำสาปของผู้วิเศษ” พอคุณครูเล่าจบ คุณครูก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทิ้งขยะแก่เด็ก เพื่อปลูกจิตสำนึกการักษาความสะอาด

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ