คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็ก ๆ ได้สังเกตุการเปรียบเทียบว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชิวิต ว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ