คุณครูได้ให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตทำงานสัมพันธ์กัน อย่างไร

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ