คุณครูเล่านิทานเรื่อง “เรือน้อยลอยทะเล” พอคุณครูเล่าจบ คุณครูก็มีคำถามเด็ก ๆ ว่ามียานพาหนะอะไรที่ใช้ในการเดินทางบ้าง

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ