คุณครูได้สอนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลของการเจริญเติบโตของพืช ต่อจากความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่อจากตอนที่ 1 กัน

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ