คุณครูได้พาเด็ก ๆ ไปสำรวจรูปร่างของสิ่งมีชีวิตต่างรอบโรงเรียน และสังเกตุและบันทึก และอธิบายผลของสิ่งที่พบเจอ

คลิกเพื่อรับชมวีดีโอ